Kontakt

DINA RÄTTIGHETER:

Du har rätt att vara anonym, om jag som reporter ger dig anonymitet gäller källskydd enligt grundlagen. Du är anonym tills du själv säger motsatsen. Om jag som reporter röjer dig – med flit eller på grund av slarv –riskerar jag att få upp till ett års fängelse. Inte ens polisen har möjlighet att få ur mig vilka jag har pratat med, grundlagen och källskyddet står över risken att eventuellt straffas för att skydda en källa.

Du kan läsa mer om källskydd här: https://www.sjf.se/yrkesfragor/yttrandefrihet/kallskydd 

(Fallet där en källa stämde GP och vann var på min inrådan, då hon blev röjd av GP i samband med att de gjorde en uppföljning på ett reportage jag gjort för Uppdrag granskning. Hjälpte källan att komma i kontakt med JK etc, då det är ett typfall enligt mig på där en källa röjts pga missförstånd, slarv och brist på rutiner. Jag har aldrig röjt en källa och skulle allvarligt fundera på att sluta som journalist om så någonsin händer. Det är oförlåtligt och min mardröm.)


Om din lön finansieras genom skattemedel (gäller även kommunala bolag etc) så har du även extra skydd genom meddelarfriheten. Det innebär i korthet att det är ett brott om din chef försöker efterforska vem som har läckt uppgifter till media och att du både har rätt och skyldighet att som anställd av skattebetalarna vara visselblåsare när det finns missförhållanden som inte löses internt. Det kallas för "efterforskningsförbud", det är även förbjudet för arbetsgivaren att på något sätt straffa den som talat med media – det så kallade "repressalieförbudet".

Meddelarfrihet har dock varje människa oavsett arbetsplats, men jobbar du inom privat sektor får vi vara extra noga för att skydda dig då endast arbetsgivare inom det allmänna kan lagföras för efterforskning och repressalier.

Du kan läsa mer om meddelarfrihet här: https://www.sjf.se/yrkesfragor/yttrandefrihet/meddelarfrihet


Copyright @ All Rights Reserved ™Freje  (press photos of Mrs Josephine Freje not included, please credit the photographer if possible.)